Jan Stegeman

Enkele foto’s van Jan Stegeman uit 1971- 1972. Stegeman was kleermaker en beheerde ook het kleine winkeltje (Toko) waar je o.a. shag, sigaretten en, de door vele geliefde, Bastogne koeken kon kopen.
De liederen die erbij staan zijn uitgevoerd toen Jan 25 jaar in Rijksdienst was. 
Deze foto’s zijn beschikbaar gesteld door Sytze de Vries. Sytze was groepsleider van de groep Apachen. Die groep droeg het gedicht, dat op de oranje kaart staat, voor aan de jubilaris.

Reacties zijn gesloten.